De Raad van Advies is een onafhankelijk adviesorgaan dat verantwoordelijk is voor de formele ondersteuning en advisering van het bestuur van Studievereniging BOW. De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies over de hoofdlijnen van het beleid van het bestuur van BOW. De Raad van Advies bestaat uit BOW-leden die nauw betrokken zijn bij de vereniging.

De Raad van Advies 2021-2022 bestaat uit:

  • Wieke Berger
  • Joor Bluemink
  • Maxime Bouten
  • Maico Derksen
  • Elle Sleddens
Raad van Advies 2021-2022