BOW is de studievereniging voor studenten Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen. Vrijwel elke student Bestuurskunde aan de RU is lid van BOW.

Een van de doelstellingen van BOW is belangenbehartiging van huidige en toekomstige bestuurskundestudenten. Daarnaast biedt BOW zowel ontspannende als inhoudelijke activiteiten aan. Tevens is het van belang dat leden in aanraking komen met toekomstige werkgevers en vice versa. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, is BOW op zoek naar externe contacten, welke kunnen bijdragen aan de realisering van deze doelstellingen.

Waarom samenwerken?
Voor uw organisatie is het interessant om samen te werken met Studievereniging BOW als u enthousiaste academici zoekt.

Hier zijn slechts enkele voordelen voor uw organisatie gerangschikt:

  • Contacten onderhouden met studenten van één van de beste bestuurskunde opleidingen;
  • In contact komen met bestuurskundestudenten, opdat zij uw organisatie positief weten te herinneren;
  • Groter potentieel toekomstige werknemers;
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen door te investeren in de kenniseconomie van Nederland.

Mogelijkheden
Concrete uitingen van het samenwerkingsverband kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:
- een bijdrage in de vorm van een lezing of workshop aan de carrièredag
- een bijdrage in de vorm van een lezing of workshop aan het symposium
- direct mailing
- advertentie in het verenigingsperiodiek
- lunchlezing

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, in overleg is er heel veel mogelijk en heel veel ruimte om wensen en behoeften op elkaar af te stemmen.

Geïnteresseerd?

Er is altijd ruimte voor een vrijblijvend gesprek, u kunt contact opnemen met de commissaris externe betrekkingen van Studievereniging BOW:
Sarah de Jonge

Contact
Zij is bereikbaar via het volgende e-mailadres: extern@bow-nijmegen.nl en het volgende telefoonnummer: 0610248753.
Dit telefoonnummer is elke werkdag bereikbaar tussen 10:15 en 15:30 uur, buiten deze tijd kunt u een boodschap inspreken waarin u uw contactgegevens vermeldt. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen!