Studentassessor

De belangrijkste taak van een studentassessor is het vertegenwoordigen van de belangen van studenten op de faculteit. De studentassessor zorgt ervoor dat de mening van de studenten binnen de faculteit gehoord wordt bij beslissingen op faculteitsniveau. Dit betekent dat de assessor wekelijks vergadert met het faculteitsbestuur en regelmatig overlegt met de opleidingscommissies (OLC), de Facultaire Studentenraad (FSR) en de studieverenigingen. Alle mogelijke onderwerpen kunnen aan bod komen, zoals de onderwijs- en examenregelingen, de kwaliteit van het onderwijs, de faciliteiten van de faculteit en de invulling van de verschillende studies. De stem van de studenten is daarbij van groot belang. De suggesties, ideeën en verbeterpunten van studenten zijn dus nodig, zodat deze meegenomen kunnen worden in de vergaderingen en overleggen.

Dit studiejaar is de studentassessor Liam van Teeseling. Je kunt hem komen opzoeken in het Elinor Ostromgebouw N 00.130 (Heyendaalseweg 141) bij de studieverenigingen. Daarnaast kun je een mail sturen met vragen of suggesties (of als je interesse hebt in het assessorschap) naar assessor@fm.ru.nl.

Liam van Teeseling
Assessor Faculteit der Managementwetenschappen
Radboud Universiteit Nijmegen
Bezoekadres: Elinor Ostromgebouw N 00.130 (Heyendaalseweg 141)
E-mail: assessor@fm.ru.nl
Tel: +31 24 3611731