Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie controleert voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderingen de boekhouding van Studievereniging BOW. Op de Algemene Ledenvergadering brengt de kascontrolecommissie hier verslag over uit.

De kascontrolecommissie 2018-2019 bestaat uit:

  • Tijs Wagenaar
  • Anne van Veen
  • Jasper van Lemel