De kascontrolecommissie controleert voorafgaand aan de Algemene Ledenvergaderingen de boekhouding van Studievereniging BOW. Op de Algemene Ledenvergadering brengt de kascontrolecommissie hier verslag over uit.

De kascontrolecommissie 2021-2022 bestaat uit:

Lisanne Bunte
Lars van den Brink
Quirine Ganzeboom
Sthijn van Kampen