Collegeroosters, examenregelingen, het Studielandschap of de bibliotheek: als student heb je vast al eens een klacht gehad over een van deze onderwerpen. Misschien heb je wel ideeën over hoe deze zaken anders, of beter, kunnen worden geregeld. Dit zijn niet de enige issues waar de Facultaire Studentenraad (FSR) zich mee bezig houdt. Op deze pagina maak je kort kennis met de FSR.

De Facultaire Studentenraad is een gekozen studentenvertegenwoordiging op facultair niveau en bestaat op iedere faculteit. De FSR is samengesteld uit zes studenten die namens alle studenten van de faculteit meepraten en zelfs meebeslissen over het beleid dat door het faculteitsbestuur wordt gevoerd. De FSR is verantwoordelijk voor het beoordelen van de (onderwijs)plannen van de decaan. Bij het beoordelen van deze plannen wordt zo goed mogelijk het belang van de student in acht genomen. Hierover vergadert de FSR vervolgens ongeveer maandelijks met het decanaat, met docenten en met niet-onderwijzend personeel in de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). De FGV is vrij toegankelijk voor iedereen. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens langs bij zo’n vergadering. Neem voor de data en tijden contact op, of blijf up-to-date via de sociale media.

Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen van de faculteit, stuur dan een e-mail naar de FSR (studentenraad@fm.ru.nl). Houd verder de berichten op Brightspace (community onderwijsberichten) in de gaten, want er zullen gedurende het studiejaar een aantal informatie- en lunchbijeenkomsten worden gepland waarvoor iedere student van harte is uitgenodigd.