Studievereniging BOW probeert op verschillende wijzen bestuurskundestudenten te ondersteunen met hun studie. Dit doet BOW door het verstrekken van uittreksels en samenvattingen.

Samenvattingen
Leden van studievereniging BOW kunnen gratis gebruikmaken van uittreksels van vele vakken. Studievereniging BOW streeft er naar van elk boek en vak een kwalitatief goed uittreksel aan te kunnen bieden. Alle uittreksels zijn daarom gecontroleerd of ze kwalitatief in orde zijn.

Heb je zelf een goed uittreksel en wil je die graag verkopen aan BOW? Dat kan! De vergoeding voor een uittreksel bedraagt 6 euro plus 0,03 euro per pagina van het betreffende boek en 4 euro plus 0,03 euro per pagina van een artikel. Stuur een mailtje naar bow@bow-nijmegen.nl als je een uittreksel wilt verkopen aan BOW.

Facebookgroepen
Per jaarlaag beheert studievereniging BOW een Facebookgroep, waarin leden de mogelijkheid hebben om samenvattingen en ander studiegerelateerd materiaal uit te wisselen met studiegenoten.