Als Studievereniging van bestuurskunde probeert BOW waar mogelijk de belangen van bestuurskundestudenten te behartigen. Om de belangen van studenten aan de universiteit te behartigen, bestaan verschillende overlegorganen. Onder de kopjes vind je informatie over de Universitaire Studentenraad, de Facultaire Studentraad, de studentassessor en de opleidingscommissie.