BOW is gevestigd op het volgende adres:

Studievereniging BOW
Heyendaalseweg 141.00.170
6525 AJ Nijmegen

Telefoon: +31 634875426
E-mail: bow@bow-nijmegen.nl
Bankrekening: NL24 INGB 0009 3663 93 t.n.v. Studievereniging BOW

E-mailadressen bestuursleden

Titia van Vucht
Voorzitter
voorzitter@bow-nijmegen.nl

Nienke Baltussen
Secretaris
secretaris@bow-nijmegen.nl

Fabio Berisha
Penningmeester
penningmeester@bow-nijmegen.nl

Sarah de Jonge
Commissaris externe betrekkingen
extern@bow-nijmegen.nl

Wouter van Houting
Commissaris interne betrekkingen
intern@bow-nijmegen.nl

Tenminste één van de bestuursleden is maandag tot en met vrijdag van 10.15 uur tot 15.30 uur op de BOW-kamer aanwezig. U bent van harte welkom voor bijvoorbeeld een kop koffie of thee!

E-mailadressen commissies

Ook hebben enkele commissies hun eigen e-mailadres. Mocht u direct contact willen met een van onze commissies, gebruik dan deze e-mailadressen:

 • Almanakcommissie: almanak@bow-nijmegen.nl
 • BowBowcommissie: redactie@bow-nijmegen.nl
 • BOW-dagcommissie: bowdag@bow-nijmegen.nl
 • Carrièredagcommissie: carrieredag@bow-nijmegen.nl
 • Excursiecommissie: excursie@bow-nijmegen.nl
 • Familiedagcommissie: familiedag@bow-nijmegen.nl
 • Formele Activiteitencommissie: formeleactiviteiten@bow-nijmegen.nl
 • Goede doelencommissie: goededoelen@bow-nijmegen.nl
 • Informele Activiteitencommissie: informeleactiviteiten@bow-nijmegen.nl
 • Introductie- & weekendcommissie: introdagen@bow-nijmegen.nl
 • Lustrumcommissie: lustrum@bow-nijmegen.nl
 • (Pre-)mastercommissie: master@bow-nijmegen.nl
 • Mysterycommissie: mystery@bow-nijmegen.nl
 • Reiscommissie: reis@bow-nijmegen.nl
 • Skireiscommissie: skireis@bow-nijmegen.nl
 • Sport- en Spelcommissie: sportenspel@bow-nijmegen.nl