Nieuwsnieuws & stagesVacatures voor stages en traineeships

Stagiair(e) Oberon gevraagd per januari 2019 – afstudeeronderzoek mogelijk

De opdracht

De Lokaal Educatieve Agenda* (LEA) vormt vaak de basis voor samenwerking tussen onderwijs en gemeente op lokaal niveau. De laatste jaren groeien het aantal thema’s en het aantal partijen – door onder andere de decentralisatie binnen het sociaal domein – waarmee de gemeente en onderwijs samenwerken en dat vraagt om een herziening van de LEA.

Oberon is al vele jaren betrokken bij LEA’s. Wij willen in onze ondersteuning aan gemeenten nog beter aansluiten bij deze verbreding van thema’s en partijen in de LEA en daarbij gebruik maken van de laatste wetenschappelijke kennis over onder andere samenwerkingsmodellen. Wij zijn op zoek naar een stagiair met een frisse blik en bestuurlijke, wetenschappelijke kennis, die zich kan buigen over de volgende vragen:

  • Welke bestuurlijke samenwerkingsmodellen zijn vanuit de wetenschap aantoonbaar succesvol? Hoe kan dit op lokaal niveau worden toegepast binnen het onderwijsbeleid?
  • Welke bestuurlijke uitdagingen zijn er de komende periode voor de bestuurlijke onderwijspartners? Hoe is aansluiting met bijvoorbeeld het brede (jeugd)zorgdomein te realiseren?

De opdracht bevindt zich daarmee op het snijvlak van bestuur, onderwijs en wetenschap. De beantwoording van deze vragen kan naar ons inziens resulteren in een mooie afstudeeropdracht of stage. Deze stageplek biedt jou de mogelijkheid om zinvol aan de slag te gaan bij een advies- en onderzoeksbureau in het onderwijs. Invulling, termijn en verdere wensen zijn bespreekbaar.

Heb je interesse? Stuur jouw reactie voor 30 november 2018 naar sollicitaties@oberon.eu. Heb je nog vragen? Dan kun je bellen met Marco Zuidam, 030 232 4212

* https://www.oberon.eu/onze-expertise/lokaal-beleid/verder-met-de-educatieve-agenda.html

De gehele vacature is hier te bekijken.