Nieuwsnieuws & stagesVacatures voor stages en traineeships

Stageplaats op de ambassade te Canberra

De Nederlandse ambassade in Canberra zoekt een stagiair/stagiaire voor de periode van  februari tot en met juli 2020.

Werkomgeving

De ambassade te Canberra – in het politieke hart van Australië – is een relatief kleine post met een hecht team. Een stage op de ambassade in Canberra geeft je de mogelijkheid van dichtbij mee te maken wat diplomatie inhoudt. Op de ambassade werken 11 medewerkers aan het vertegenwoordigen van de Nederlandse belangen in Australië, Vanuatu, Nauru, Papua Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden.

Als stagiair/stagiaire word je ingezet over de volle breedte van de ambassade. Dat houdt in dat je je bezighoudt met politiek en economie, maar ook cultuur en sociale media.

In het cluster Politiek en Veiligheid werken de afdelingen Politiek, Defensie en Nationale Politie gezamenlijk aan de bilaterale veiligheidspolitieke- en politiesamenwerking met Australië. Dit werkterrein bestrijkt een breed palet aan internationaal politieke en operationele kwesties die besproken worden in een strategische dialoog tussen beide landen. Het cluster levert daaraan een actieve bijdrage, waarbij de stagiair(e) betrokken wordt.

De economische afdeling van de ambassade in Canberra is onderdeel van het Nederlands Economische Cluster Australië onder leiding van de Consul-Generaal in Sydney en richt zich in samenwerking met het Consulaat-Generaal vooral op handelsbevordering tussen Nederland en Australië, rapportage over economische ontwikkelingen en het identificeren van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast spant de afdeling zich in voor het wegnemen van handelsbelemmeringen en rapporteert over voor Nederland relevante ontwikkelingen op het gebied van handelspolitiek.

De afdeling Culturele Zaken en Publieksdiplomatie (PCZ) zet publieksdiplomatie in om belangrijke Nederlandse beleidsthema’s onder de aandacht te brengen in Australië. Verder voert PCZ een actief beleid op het gebied van Nederlands-Australisch Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Meer informatie over Australisch-Nederlands Cultureel Erfgoed vind je op onze website. De afdeling PCZ onderhoudt tevens de landenpagina’s over Australië incl. ressort op de websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en beheert één Facebook-pagina en één Twitter-account waarop dagelijks berichten gepubliceerd worden.

Stageomschrijving

De ambassade zoekt een stagiair(e) die breed inzetbaar is en die betrokken wordt bij een breed palet aan werkzaamheden, waaronder:

 • Onderzoek doen naar politieke en veiligheidszaken, analyseren van beleidsdocumenten, verslagen opstellen van bijeenkomsten en een bijdrage leveren aan de rapportage naar Nederland;
 • Rapporteren over relevante (macro)economische en (handels)politieke ontwikkelingen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken, de RVO en andere relevante ministeries;
 • Assisteren bij praktische werkzaamheden als handelsaanvragen, inhoudelijke en organisatorische voorbereidingen voor beurzen, bezoeken en missies, marktonderzoek en identificatie van specifieke kansen en projecten om het Nederlandse bedrijfsleven te informeren in aangemerkte economische sectoren;
 • Meewerken aan de dagelijkse, externe communicatie via de mediakanalen van de ambassade;
 • Assisteren bij het beheren en ordenen van databestanden, voorlichtingstaken zoals de beantwoording van binnenkomende publieksvragen, het schrijven van persberichten en speeches, en het monitoren van Australische media.

Wij zijn op zoek naar een organisatietalent dat goed schrijft en beschikt over goede analytische kwaliteiten. Verder kun je zelfstandig werken, ben je bereid de handen uit de mouwen te steken en heb je geen moeite met deadlines. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat in de eindfase van een relevante universitaire opleiding.

Functievereisten

 • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal en Engelse taal (Taalniveau C1 of C2);
 • Ervaren in het gebruik van Facebook en Twitter, in zowel het Nederlands als Engels;
 • ‘Hands-on’ mentaliteit, teamspeler, initiatiefrijk en enthousiast;
 • Kan integer omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Kan het overzicht bewaren en verbanden leggen;
 • Zelfstandig, analytisch, flexibel en representatief;
 • Praktijkervaring met het organiseren van (publieke) evenementen;
 • Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de eindfase;
 • Affiniteit met Australië;
 • Affiniteit met werken in een internationale omgeving, interculturele sensitiviteit.

Begeleiding

De plaatsvervangend Chef de Poste is stagebegeleider. In de praktijk zal de stagiair(e) tevens nauw samenwerken met de Beleidsmedewerker Economie en Handel en de Beleidsmedewerker Culturele Zaken en Publieksdiplomatie.

Algemene voorwaarden

 1. Kandidaten dienen de Nederlandse nationaliteit te hebben en/of een opleiding aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) te volgen;
 2. Kandidaten met de Nederlandse nationaliteit mogen ook een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland;
 3. De voorkeur gaat uit naar stagiair/stagiaire die beschikbaar is gedurende de hele periode van zes maanden;
 4. Conform het stagereglement van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat de stagiair/stagiaire gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven staat aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling, bij voorkeur WO;
 5. Voor aanvang van de stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen;
 6. Reeds afgestudeerden komen niet in aanmerking;
 7. Het is slechts éénmaal mogelijk stage te lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 8. Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.

Je wordt verzocht alleen te reageren als je aan alle voorwaarden voldoet.

Vergoeding

Gedurende de stageperiode kom je in aanmerking voor een stagevergoeding en een vergoeding van je pensionkosten. Voor meer informatie over vergoedingen, klik hier.

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 10 november een motivatiebrief en CV (beide in het Engels), met daarbij gevoegd de contactgegevens van twee referenten en (indien mogelijk) een kopie van een Engels taalcertificaat, sturen aan can@minbuza.nl, t.a.v. Erik de Feijter. Vermeldt hierbij ‘stageplek post Canberra’ in het onderwerp. Sollicitatiegesprekken vinden plaats via Skype in November.