Nieuwsnieuws & stagesVacatures voor stages en traineeships

Stage: Waterschap Rijn en Ijssel

Waterschap Rijn en Ijssel is per direct op zoek naar een stagiair voor max. 5 maanden.

Het waterschap is lid van verschillende organisaties en heeft meerdere partnerschappen op ambtelijk maar ook op bestuurlijk niveau. Dit is door middel van een financiële bijdrage of met inzet van uren. Het is goed om deze samenwerkingsovereenkomsten regelmatig tegen het licht te
houden. Vanuit het waterschap is de vraag dan ook om van deze samenwerkingsovereenkomsten een breed overzicht te maken. Waarbij ook duidelijk moet worden wie op deze samenwerking stuurt
en toeziet op verschillende punten:
- Inhoudelijk, draagt deze samenwerking bij aan de doelen van het waterschap
- Financieel & juridisch oogpunt (welke risico’s lopen we)
Aan jou de vraag om dit in beeld te gaan brengen en vanuit jouw bestuursbril te laten zien welke samenwerkingsverbanden bijdragen aan de doelen van het waterschap en hoe hier mee om te gaan.

Voor meer informatie bel je met Karlijn Looman, Beleidsmedewerker Advies en Strategie, 06-51012021 of Wim Athmer, Manager Advies en Strategie, 06-53911253.