Studieverenigingen
Faculteit der Managementwetenschappen
ESV (Economie)
ismus (Politicologie)
Mundus (Geografie, Planologie en Milieu)
Synergy (Bedrijfskunde)

Radboud Universiteit
SOFv
In het SOFv (Samenwerkings Overleg der Faculteitsverenigingen) is een groot aantal studieverenigingen van de Radboud Universiteit verenigd.

Landelijke studieverenigingen bestuurskunde
LOB (Landelijk Overleg Bestuurskundeverenigingen)
LCB (Landelijk Congres der Bestuurskunde)

Zusterverenigingen
B.I.L. (Universiteit Leiden)
Cedo Nulli (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Curius (Technische Universiteit Delft)
EOS (Vrije Universiteit Amsterdam)
Juribes (Universiteit van Tilburg)
Machiavelli (Universiteit van Amsterdam)
Perikles (Universiteit Utrecht)
Sirius (Universiteit Twente)
Dorknoper (Rijksuniversiteit Groningen)

Landelijk bestuurskundige evenementen
Het Landelijk Congres der Bestuurskunde

Bestuurskundige links
Bestuurskunde.nl, website van de Vereniging voor Bestuurskunde
Tip: onder ‘databank’ kan je online columns en het blad ‘Bestuurskunde’ lezen.

bestuurskunde.pagina.nl
Van congresagenda tot uittrekselbank: álles over Bestuurskunde

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Binnenlands Bestuur
Een site voor bestuurders en beleidsambtenaren bij de overheid

Overheidlinks
Rijksoverheid
Alles over het reilen en zeilen van de Nederlandse regering

Provincies.nl
Informatie over de provincie en jouw provincie

Lijst van Nederlandse gemeenten
Alle gemeenten op een rijtje

Radboud Universiteit en Faculteit der Managementwetenschappen
Website van de Radboud Universiteit
Website van de Faculteit der Managementwetenschappen
Website van de Opleiding Bestuurskunde

Website van Facultaire Webshop studieboeken.

Studentenportal
Brightspace, de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit