Op 14 april 1992 is door studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap Studievereniging BOW opgericht. Door middel van een studievereniging konden de studenten hun belangen beter behartigen. Bovendien was er behoefte aan een vereniging voor studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap zodat zij zowel formele als informele activiteiten konden organiseren. De naam "BOW" wordt ontleend aan de naam van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Inmiddels is de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap veranderd in de studie Bestuurskunde, maar BOW is nog steeds springlevend!

Vanwege zijn verdiensten is op 2 oktober 2002 Prof. Dr. N.J.M. Nelissen benoemd tot beschermheer van de Studievereniging.