Deze commissie zal van het 6de lustrum van Studievereniging BOW een ongekend feest gaan maken. Dit zal gebeuren tijdens de lustrumweek van 11 tot 15 april. De commissie zal door een mix van formele en informele activiteiten van deze week een onvergetelijke week maken.

De Lustrumcommissie bestaat uit:

Voorzitter: Anna Sanders
Secretaris: Emma Verweij
Penningmeester: Thijs Enzerink
PR-coördinator: Else de Jong
Algemeen lid: Mariska Smit
Algemeen lid: Tom van den Berg