Cross your Borders Stages

Wij zijn op zoek naar enthousiaste wereldverbeteraars die jongeren bewust willen maken van onrecht in de wereld. Via onze interactieve burgerschapsprojecten op scholen en wereldse schoolreizen, dagen we jongeren uit om voorbij hun eigen grenzen te kijken. Ben je bezig met duurzaamheid of wil je een steentje bijdragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals? Bijvoorbeeld door het coördineren van onze onderwijsprojecten en leiding te geven aan een team. We hebben stages van 3, 4 of 5 dagen per week, gedurende een periode van minimaal 3 maanden, of van 2 dagen per week gedurende een periode van 1 jaar.

Meer weten? Kijk op www.crossyourborders.nl of bel/app naar 06-43776363!